1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>سیستم های الکتریکی>
 
ماشـينهاي الكتريكي
   

طراحی و ساخت انواع موتور ترکشن

- طراحي و ساخت كلكتور هاي انواع الكتروموتور
 طراحی و ساخت الکتروموتورهای DC با دور بالا


 
 
 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
مشاوره
تعمير
نگهداري
ارتقا

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد خواجه نصیرالدین طوسی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved