1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>اپتيك>
 
تست اپتيكي

1- تست محافظ هاي شخصي چشم (انواع عينك هاي آفتابي،عينك هاي محافظ صنعتي،عينك هاي محافظ ليزر،عينك شنا و اسكي)
2- آزمون قطعات و دستگاهاي اپتيكي
3- طيف سنجي و شدت سنجي
4- اندازه گيري كميات قطعات اپتيكي
5- تست انواع شيشه هاي ساختماني (شيشه فلوت،شيشه ايمني، شيشه مشجر و شيشه تخت كششي)
6- تدوين استاندارد
 
 
 عینکهای محافظ
عینک آفتابی 
آزمون انواع عينك هاي آفتابي بر اساس استاندارد ملي ايران (ISIRI 12226) شامل آزمون هاي اپتيكي، مكانيكي و حرارتي
عینک اسکی
آزمون انواع عينك هاي اسكي بر اساس استاندارد ملي ايران (ISIRI 8904) و استاندارد DIN EN 174  كه شامل آزمون هاي اپتيكي
،مكانيكي و حرارتي مي باشد.
 
عینک شنا
آزمون انواع عينك هاي آفتابي بر اساس استاندارد ملي ايران (ISIRI 12835) و استانداردهاي BS 5883, JIS S 7301 كه شامل آزمون هاي اپتيكي،مكانيكي و حرارتي مي باشد
 
عینک صنعتی
آزمون انواع عينك محافظ صنعتي بر اساس استاندارد هاي ملي (ISIRI 12865 ISIRI 12866) و استانداردهاي شامل:  EN 166 , EN 167 , EN 168  
 
• شیشه های ساختمانی
 
   - شیشه فلوت
آزمون انواع شيشه فلوت بر اساس استاندارد ملي (ISIRI 10673-2)    
  - شیشه مشجر
آزمون انواع شيشه مشجر بر اساس استاندارد ملي ايران (ISIRI 10673-5)    
 
موارد قابل ارائه :
آزمايش و اندازه گيري
تدوين استاندارد

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد صنعتی شریف
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved