1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>عمران، معماری و برنامه ريزي شهری>
 
ساختمانهاي مسكوني،اداري وتجاي

  خط مترو حدفاصل خط 4 تا فرودگاه مهرآباد

مجتمع مسكوني هيئت علمي دانشگاه ها (مجتمع سرو)
 
طرح ساختمان مركزي شهرداري منطقه 7 تهران .

 پروژه هاي ديگر:
طرح ساختمان مركزي شهرداري منطقه 7 تهران
خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع فرهنگي-هنري امام علي(ع) شهر يزد
طرح تونل و ايستگاههاي مترو حدفاصل خط4 تا فرودگاه  مهرآباد و ادامه تا
خط8 مترو. شامل سه ايستگاه ، دوكيلومتر تونل و دو هواكش ميان تونلي
طرح محوطه سازي و زيباسازي فضاها و بناهاي سازمان بنادر و کشتيراني گيلان
طرح مجموعه تجاري شهروند خاني آباد
طرح ساختمان مسکوني-اداري-تجاري رشت (پروژه K  )
طرح ساختمان شعبه مرکزي بانک ملي ميناب
طرح ساختمان اداري شوراي شهر اسلامشهر.
طراحي بازسازي واحدهاي مسکوني و تجاري در شهر بم
طرح ساختمان اداري بنادر و کشتيراني استان گيلان
طرح 180 واحد مسکوني شهر بعثت بندر ماهشهر(G)
طرح ساختمان مسکوني-اداري-تجاري رشت (پروژه 
طرح کارخانه مجتمع صنايع غذايي اصفهان 
طرح  ايستگاههاي بين راهي راه آهن محور کرمان-زاهدان
طرح پايانه مرزي شلمچه
طرح ساختمان اداري سازمان منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري
طرح ساختمان شوراي شهر اسلامشهر
طرح ساختمان مرکزي شهرداري کاشان
طرح 440 واحدي مسكن مهر شهر جديد پرند
طرح پارك اداري شهر جديد ايوانكي 
نظارت بر ساخت برج هاي 18 طبقه هيئت علمي دانشگاه ها (مجتمع سرو)
طرح ايستگاه راه آهن مسافري بم
 
موارد قابل ارائه :
طراحي مفهومي
طراحي پايه
طراحی تفضیلی
مديريت پروژه
نظارت
مشاوره

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
شركت مهندسين مشاور فجر توسعه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved