1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>محيط زيست>
مهندسي و علوم>بيوتكنولوژي>فرآورده‌هاي ميكروبي >
 
کلکسیون ریز جلبکی

 

اين كلكسيون در حال حاضر داراي 60 نمونه از

جلبك هاي سبز

جلبك هاي سبز-آبي(سيانوباكتريها)است

نمونه ها به صورت زنده عرضه مي شوند

روشهاي شناسايي
مرفولوژيكي
 (16rRNAملكولي (بر اساس

كاربرد نمونه ها

پروژه هاي تحقيقاتي

كشت هاي آبي
كشاورزي
صنعت و غيره

پروژه

تاسيس بانك اطلاعاتي و كلكسيون ريزجلبك هاي استان تهران
 
مقالات

  • شناسایی و گزارش چهار گونه جدید از ریزجلبک‌های استان تهران
  • جداسازی و شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه‌های جدید سیانوباکتری‌ از منطقه فیروزکوه (استان تهران) با استفاده از محیط های کشت مختلف
  •  شرحي جديد از GomontايرانFischerella ambiguae(Nageli)

     

             نمونه هايي از ريزجلبك هاي نگهداري شده در كلكسيون

                             


   

 

موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
ارائه اطلاعات يا داده
مشاوره
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved