1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
انرژي هاي نو>
 
آب شيرين كن- آب گرمكن خورشيدي خانگي
ويژگيها:
  • توليد روزانه 30 ليتر آب شيرين
  • توليد روزانه 300 ليتر آب گرم با دماي 50 تا 60 درجه سانتي گراد
  • امكان نصب پانل فتو ولتانيك بر روي دستگاه براي تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز پمپاژ آب
  • دستگاه به صورت پكيج بر روي پشت بام قرار گرفته و فضاي مفيد منزل اشغال نمي شود
معرفي:
در بسياري ار مناطقي كه داراي شدت تابش خورشيد مناسب هستند و امكان بهره گيري از آب گرمكن خورشيدي وجود دارد، نياز به آب شيرين كن براي مصرف آب آشاميدني نيز وجود دارد، اين محصول قادر است به صورت همزمان آب گرم و آب شيرين يك خانوار را تأمين كند و كل انرژي حرارتي مورد نياز آن از خورشيد تأمين مي شود. به صورت پكيج در ابعاد حدودي   8*2*2 متر قابل نصب است.
 
محدوديت كاربرد:
در مناطقي كه شدت تابش خورشيد مناسب نباشد،‌كاربرد ندارد.
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
ارتقا
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved