1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>تكنولوژي سلولي>
 
بانک سلولی

 

زیست‌شناسی سلول‌های بنیادی به عنوان یک زمینه علمی در حال رشد، این امکان را برای دانشمندان فراهم آورده است تا در زمینه‌هایی همچون مطالعات زیست‌شناسی تکوینی، آزمایش داروها، سم شناسی، مدل‌های بیماری و سلول درمانی به صورت گسترده تحقیق کنند. با توجه به نیاز روزافزون پژوهش‌های علمی به رده‌های سلول‌های بنیادی شامل سلول‌های بنیادی بالغ، جنینی و القايی، پژوهشگاه رویان را بر آن داشت تا در سرمایه‌گذاری‌ و تاسیس بانک سلول‌های بنیادی انسانی و دیگر پستانداران اقدام نماید.بر همين اساس بانک سلول‌های بنیادی رویان متعهد به همکاری نزدیک با جوامع پژوهشی و بالینی در زمینه تهیه سلول‌های بنیادی با کیفیتی مطلوب و هویتی شناخته‌شده است.

 
لیست محصولات :
 


1) Mouse Embryonic Stem Cells (mESCs)
2) Human Embryonic Stem Cells (hESCs)
3) Human Induced Pluripotent Stem Cells (hipsCs)
4) Human Mesenchaymal Stem Cells (hMSCs)
5) Human Skin Fibroblast
6) Human Cordial Stem Cells (hCSCs)
7) Neural Stem Cells
8) Mouse Feeder Cells

اطلاعات بيشتر:
 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشگاه علوم سلولی و ناباروری، رویان
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved