1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فرآوري مواد فلزي>
 
طراحي وساخت دستگاههاي پايلوت متالورژي ثانويه

طراحي وساخت دستگاههاي پايلوت متالورژي ثانويه

کوره تصفيه الکتريکي توسط سرباره :
  ESR (Electro Slag Refining) 50 کيلوگرم
  ESR (Electro Slag Refining) 200 کيلوگرم
  ESR (Electro Slag Refining) آزمايشگاهي
تجهيزات ESC (Electro Slag Casting)
تجهيزات ESCM (Electro Slag Crucible Melting)
واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved