1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>
 
آنالیز محصولات ارگانیک

ارایه خدمات آزمایشگاهی برون سازمانی به عنوان آزمایشگاه مرجع شیمیایی و آزمایشگاه آکرودیته و همکار اداره استاندارد و جهاد کشاورزی با اخذ گواهينامه تائيد آزمايشگاه‌هاي آزمون در سطح استان‌ از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، آزمایشگاه در زمينه آناليز كامل شيميايي نمونه های آب( معدنی، آشامیدنی و ...) خاک و محصولات کشاورزی، در حوزه صنایع غذایی ( کیک، کلوچه و آبمیوه)، باقی مانده سموم شیمیایی و فلزات سنگین در انواع نمونه ها، بویژه در خصوص محصولات ارگانیک:


-       اندازه‌گيري عناصر موجود در بافت‌هاي گياهي در مقادير كم نظيرZn, Pb, Mn, K, Fe, Cd, Cu و ... .

-       اندازه‌گيري عناصر فلزي در خاك.

-      اندازه‌گيري عناصر فلزي سنگین در آب، خاک و فراورده های گوشتی و محصولات کشاورزی

-      اندازه‌گيري پارامتر‌هاي استاندارد در مواد غذایی، فراورده های کشاورزی و ...

-      اندازه گیری باقی مانده سموم کشاورزی در آب، خاک و نمونه های غذایی، فراورده های گوشتی و محصولات کشاورزی

-      اندازه گیری پارامترهای بیولوژیکی در مواد ارگانیک و نمونه های غذا، آب، خاک

 
موارد قابل ارائه :
آزمايش و اندازه گيري
تدوين استاندارد

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved