1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
 
هرباريوم گياهان دارويي

ين هرباريوم سامانه ای پویا برای شناسایی گونه های بومی و غیر بومی بوده كه با  مساحتي بالغ بر 800 متر مربع و گنجايشي با  حدود 40000 نمونه  فعاليت خود را  از خرداد 1385 آغاز نموده است.
هم  اكنون بيش از  2500 نمونه گياهي خشك شده در هرباريوم وجود دارد .
هرباريوم
هرباريوم نوعي كلكسيون نمونه‌هاي گياهي خشك بوده كه هويت گياهان را مشخص مي‌كنند. نمونه‌هاي گياهي كه از طبيعت جمع مي‌شوند بروي كاغذهاي جاذب رطوبت پهن و گسترده مي‌شوند. معمولاً كاغذ حاوي نمونه بوسيله پرس خشكانده مي‌شود. نمونه‌هاي خشك شده بروي مقواهاي مخصوص چسبانيده شده و در نهايت در كابينت‌ها نگهداري مي‌شوند. نمونه‌هاي چسبانيده شده حاوي برچسب مي‌باشند. اين برچسب‌ها حاوي اطلاعاتي از قبيل نام علمي گياه، ارتفاع، مكان و زمان جمع‌آوري مي‌باشند.
هرباريوم‌ها ممكن است تمام گروههاي گياهي و تمام مناطق جغرافيايي را پوشش دهند. تعداد گونه‌هاي ممكن است از چند صد نمونه به چند ميليون برسد.
طبق ايندكس هرباريومي (http://sciweb.nybg.org2/Indextterbari.orum.osp)  13 هرباريوم ثبت شده در ايران وجود دارد كه در بين آنها هرباريوم‌هاي IRAN و KAR قديمي‌ترين هرباريوم‌هاي ايران محسوب مي‌شوند. چهار فعاليت عمده در يك هرباريوم انجام مي‌گيرد.
1- شناسايي گياهان: كليد زدن گياهان با كتابهاي فلور و همچنين مقايسه آنها با نمونه‌هاي از قبل شناسايي شده، شناسايي گياهان را براي گياهشناسان ممكن مي‌سازد.
2- محلي براي انجام پروژه‌هاي گياهشناسي مثل فلوريستيك، جامعه شناسي گياهي، اتنوبوتاني و ...
3- محلي بر آموزش گياهشناسي براي دانشجويان اين رشته يا رشته‌هاي مربوطه. در حالت ايده‌ال، اين فعاليت بصورت تلفيق آن با طبيعت و باغ گياهشناسي صورت مي‌گيرد.
4- محل نگهداري نمونه‌هاي سند. در اين بين، نمونه‌هاي تيپ از اهميت زيادي برخوردار هستند. علاوه بر اين، نمونه‌هايي كه بعنوان ركورد، شمارش كروموزومي، فيتوشيمي و ... بررسي شده‌اند بايستي در هرباريوم يك نمونه سند داشته باشند.
هرباريوم مركزي پژوهشكده گياهان دارويي (ACECR) در بخش هلجرد كرج (استان البرز) قرار دارد. اين هرباريوم در سال 1385 تأسيس شده است. در اين هرباريوم جمع‌آوري گونه‌هاي دارويي و معطر در اولويت قرار دارند.
فعاليت‌هاي عمده اين هرباريوم شامل موارد ذيل بوده است:
1- كشف سه گونه جديد گياهي شامل (Senecio subnivalis Y. Ajani, J. Noroozi & B. Nord., Ferula hezarlalehzarica Y. Ajani, Lathyrus alamutensis Mozaffarian, Ahvazi & Charkhchian بوده است. نمونه‌هاي اضافي (Duplicate) اين گونه‌هاي در اين هرباريوم نگهداري مي‌شوند.
2- چاپ چند مقاله گياهشناسي.
3- جمع‌آوري بيش از 2000 گونه كه عمدتا شامل گونه‌هاي معطر و دارويي مي‌باشند.
4- تبادل نمونه با ديگر هرباريوم‌هاي ايران شامل TUH، TEH، .FUMH
5- انجام چند پروژه در زمينه گياهان دارويي مثل پروژه‌هاي اتنوبوتانيكي.


    

موارد قابل ارائه :
ارائه اطلاعات يا داده
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده گیاهان دارویی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved