1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
صنعت نفت>
 
تدوين نرم افزارهاي صنعت نفت
1- توسعه نرم‌افزارهای حوزه بالادستی صنعت نفت، فاز صفر: تعیین اولویت تدوین و شاخص‌های نرم‌افزاری و مراکز
 
2- طراحی نرمافزار تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی موسوم به well Logging  
 
 
 
 
 
 

5-     

9-     

3 - تولید نرمافزار پردازش و مدلسازیمستقیم و معکوس یک، دو و سه بعدی دادههای ژئوالکترومغناطیس (EM-Package)

 
 
 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
مطالعات امكان سنجي
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved