1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>سلول درماني>
 
سلول درماني بيماري هاي كبد

سلول درمانی افق جدیدی را برای درمان بیماریهای مزمن یا حاد کبدی گشوده است.
سلولهای بنیادی با عملکرد خود  می توانند کبدهای نارسا را حمایت و به بیماران جهت عبوراز این دوران حاد بیماری کمک کنند.
پژوهشگاه رویان همگام  با کشورهای پیشرفته کارآزمایی های بالینی ثبت شده ای راآغاز نموده است که  بیماران را پس ازپیوند  اتولوگ سلول های مغز استخوان ارزیابی میکند.
این سلولها از طریق ورید پورت (سیاهرگ کبدی) تحت راهنمایی سونوگرافی به کبد انتقال داده می شوند. انواع سلولهای مختلف در این مطالعه بکار گرفته میشوند مثل سلولهای CD133+ و MNCs و MSCs.
این فرآیند شامل مراحل مختلفی است:
ابتدا سلولهای مغز استخوان آسپیره شده را از ستیغ الیاک جمع آوری می کنند، سپس  این سلولها دسته بندی می شوند و به سیاهرگ کبدی تزریق  می شوند .
نتایج  اولیه در این مطالعه بهبود نسبی در بعضی از علائم و نشانه های بیماری را نشان می دهد.


واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشگاه علوم سلولی و ناباروری، رویان
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved