1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>سیستم های الکتریکی>
حمل ونقل ريلي> تجهيزات برقي>
صنايع نيروگاهي>
 
ساخت، تعمیر و بازسازی ژنراتور واگن 20KVA ،18 KVA و 9/50KVA

طراحی و ساخت : جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی


ژنراتور آلمان غربی

   دور موتور : 700 الی 1000 دور بر دقیقه

   ولتاژ خروجی : 106 ولت

   جریان خروجی : 109 آمپر

   توان خروجی : 20 کیلو ولت آمپر

تاکنون تعداد دهها دستگاه تولید وصدها دستگاه نیز تعمیر اساسی شده است.

مورد استفاده در قطارهای مسافربری
                          
ژنراتور دانمارکی

   ولتاژ خروجی : 22 تا 38 ولت

   جریان خروجی : 245 آمپر

   دور نامی : 700 الی 1000 دور بر دقیقه

   توان نامی : 5/90 کیلو ولت آمپر

 

 ژنراتور آلمان شرقی

   دور موتور : 700 الی 1000 دور بر دقیقه

   ولتاژ خروجی : 155 ولت

   جریان خروجی : 100 آمپر

   توان خروجی : 18 کیلو ولت آمپر


مورد استفاده در قطارهای مسافربری
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
طراحي پايه
نمونه سازي
طراحي تحقيق
مشاور معتمد
مديريت پروژه
كنترل پروژه
راه اندازي
تعمير
نگهداري
ارتقا
خدمات مهندسی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد خواجه نصیرالدین طوسی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved