1396/09/26
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>تكنولوژي سلولي>
 
همانندسازي حيوانات

افزایش تعداد حیوانات با نژاد برتر (اصیل) موضوع اقتصادی مهمی در صنعت دامپروری کشور است یکی از این فرآیندها برای رسیدن به این مهم شبیه سازی حیوانات است
بسیاری از شرکت ها برای تولید شیر یا اسپرم یا کاربردهای دیگرحیواناتی را شبیه سازی کرده اند
بنابراین با درنظر گرفتن حیوانات مختلفی که در رویان شبیه سازی شده اند این پژوهشگاه توانایی شبیه سازی حیوانات برای اهداف تجاری یا غیر تجاری را دارد
کاربرد:
شبیه سازی حیوانات با نژاد برتر
شبیه سازی حیوانات اهی
شبیه سازی حیوانات در حال انقراض

برای گونه های مختلف، بر اساس موجود بودن تخمک و قیمت پیشنهادی سفارش دهنده
تولید بهمراه ضمانت صورت خواهد گرفت.


رويانا – اولين حيوان شبيه سازي شده در خاور ميانهDNA fingerprints comparison
حنا – اولين بز شبيه سازي شده در خاور ميانهبنيانا – اولين گوساله شبيه سازي شده در خاور ميانه

«شنگول» و «منگول»
 بزغاله‌هاي تراريخته توليدي حامل ژن توليد پروتئين نوتركيب انساني موثر در درمان مبتلايان هموفيلي نوع B

موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشگاه علوم سلولی و ناباروری، رویان
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved