1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فرآوري مواد فلزي>
 
مقاومت هاي فولادي ترمز ديناميکي

 

برای کاهش سرعت یا توقف وسایل نقلیه سنگین مانند لکوموتیوها و کامیونهای بزرگ معادن از سیستم ترمز دینامیکی استفاده می شود. در هنگام ترمز کردن ، موتورهای کششی این وسایل همانند یک ژنراتور عمل کرده و انرژی حرکتی را یه انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. سپس انرژی الکتریکی تولید شده با عبور از مجموعه مقاومتهای ترمز دینامیکی،که یک شبکه اتلاف گرحرارت هستند، به انرژی حرارتی تبدیل می شود که این انرژی با انتقال گرما به محیط تلف می شود.
آلیاژ مورد استفاده برای ساخت این مقاومتها نوعی آلیاژ مقاوم به حرارت (تا دمای800c ) به نام آلکروم با ترکیب Fe-14Cr-4Al است.تولید صنعتی این آلیاژ به دنبال اجرای یک طرح پژوهشی در سال 1377 در جهاد دانشگاهی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.در حال حاضر جهاد دانشگاهی تنها تولید کننده مقاومتهای ترمز دینامیکی در کشور است.
موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
نمونه سازي
تدوین دانش فنی
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
انتقال تكنولوژي طرح آزمايشي يا پايلوت
تعمير

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved