1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
 
تحول در نظام آموزش و پرورش
 • بررسي مباني و اصول پرورش تفكر در دانش‌آموزان
 • طرح جامع ارتقاء هويت ديني و ملي دانش آموزان در برنامه هاي درسي
 • آسيب شناسي تربيت ديني در آموزش و پرورش
 • خاستگاه اداب و مهارتهاي زندگي در متون منظوم و منثور ادب فارسي و چگونگي استفاده از ان در برنامه هاي درسي
 • سيماي پيامبر اعظم در برنامه هاي درسي
 • مطالعه و طراحي نظام برنامه ريزي درسي منطقه اي و بين رشته اي
 • بررسي و تجزيه و تحليل سند ملي آموزش و پرورش
 • بررسي میزان زمان استفاده دانش آموزان از رسانه های غیر درسی 
 •  شناسايي مولفه ها و ابعاد بنيادين اخلاق حرفه اي و نحوه ارائه ان در آموزش هاي فني و حرفه اي
 •  مستند سازي تجربيات مديران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
 •  راهكارهاي تقويت هويت ديني و اسلامي در آموزش و پرورش
 •  شناسايي راهكارهاي دروني كردن ارزشهاي ديني در دانش اموزان
 •  مطالعه تطبيقي پرورش تفكر در اهداف و روش‌هاي متداول تدريس نظام‌هاي تعليم و تربيت        
 •  بررسي عوامل مرتبط با ايجاد روحيه تحقيق در كودكان و دانش‌آموزان
 •  بازي و زمين بازي از ديدگاه روانشناسي كودك
 • انجام مطالعات مربوط به احداث موزه علوم در زمينه هاي:رياضي ، فيزيك، شيمي، علوم زمين، اطلاعات و فناوري، منابع غذايي، ماده و انرژي و ...
 • بررسي ميزان و نحوه استفاده اينترنت در ميان دانش‌آموزان
 • آسيب شناسي حوزه تعليم و تربيت

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved