1396/09/26
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>
 
افزودنی های مرطوب کننده و پخش کننده رنگ

اين افزودني‌ها در صنايع رنگ‌سازي به منظوركاهش زمان توزيع رنگ، بهبود خواص ماندگاري محصول نهايي، كاهش ميزان ته‌نشيني رنگدانه و پايداري توزيع يكنواخت رنگ مورد استفاده قرار مي‌گيرند.


واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved