1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فرآوري مواد فلزي>
 
تهيه فلزات خالص آهن خالص تجاری(Commercial Pure Fe):Fe 99.7 % 
مورد استفاده : کاربردهای مغناطیسیمس بدون اکسیژن با رسانایی بالا(OFHC):Cu 99.99 %

مس بدون اکسیژن (C10100 , C10200) به خاطر خواص رسانایی الکتریکی و حرارتی بالای آن معروف می باشد. ریخته گری مس در یک محیط عاری از اکسیژن مس بسیار خالصی را تولید می کند که برای بیشتر کاربردهای مرتبط با عبور جریان الکتریکی مناسب است که از آن جمله می توان به کاربردهای زیر اشاره کرد:

1-     سیستم های  انرژی الکتریکی ، قدرت و حمل و نقل ، سنبه ماتریس و پرسهای الکتریکی ، سیم پیچهای مغناطیسی ، کموتاتورها و بسیاری کاربردها دیگر

2-      تیوبهای الکترونیک خلاء برای فرستنده های رادیو و تلویزیونی ، خازن های خلاء ، کلید های قطع و وصل خلاء ، تولید کننده های امواج الکترو مغناطیس ، گرماگیر ها و ...

3-        مخابرات

4-       انتقال حرارت و سیستم های انتقال انرژی و حرارت ، صفحه های انرژی خورشیدی.

5-      ابر رسانا ها

 

 

موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
نمونه سازي
تدوین دانش فنی
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
دانش فني
انتقال تكنولوژي طرح آزمايشي يا پايلوت
خدمات مهندسی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved