1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
كشاورزي و منابع طبيعي>علوم و فناوري مواد غذايي>
پزشكي و سلامت>سلامت عمومي>
 
توليد اينولين با استفاده از منابع بومي

اينولين (يک پلي‌ساکاريد طبيعي حاوي فروکتوز) به علت دارا بودن ويژگي‌هاي مفيد تغذيه‌اي و اثرات پروبايوتيکي به طور گسترده در محصولات غذايي و دارويي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين ماده مي‌تواند به عنوان جايگزين مناسب براي چربي و قند در محصولات رژيمي نيز مورد استفاده قرار گيرد. بر اين اساس در سال‌هاي اخير ميزان توليد و نيز قيمت آن در سطح جهان از سير صعودي برخوردار بوده است. منبع اصلي اينولين تجاري ريشه گياه کاسني مي‌باشد.

ویژگیهای محصول:

توليد با استفاده از منابع بومي در ايران يعني سيب زميني ترشي، شنگ و ريشه باباآدم

توليد به وسيله امواج فراصوت

بازده استحصال بالا و زمان کمتر در عمليات استخراج

کاربردهای محصول:

قابل استفاده در فراورده‌هاي غذايي عملگر و رژيمي

قابل استفاده در توليد کپسول‌هاي مکمل دارويي

تواناییها:

توليد آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

برگزاري کارگاه آموزشي

ارائه مشاوره به واحدهاي توليدي

فعالیتهای انجامشده:

توليد محصول در سطح آزمايشگاه

ارزيابي خصوصيات پروبيوتيکي اينولين حاصله

ثبت اختراع

مشتريها:

توليدکنندگان فراورده‌هاي غذايي و دارويي

متخصصين تغذيه

متخصصين گياهان دارويي

نوآوری‏ها:

استفاده از منابع بومي

استفاده از امواج فراصوت در استخراج اينولين از منابع بومي

موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
خدمات تحقيق و توسعه

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد مشهد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved