1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>كودهاي بيولوژيك >
 
آناليزهاي تخصصي شيميايي و دستگاهي در زمینه سموم، آلاينده ها و...
 

مركز خدمات تخصصي آناليز شيميايي به عنوان آزمايشگاه همكار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و اداره كل آزمايشگاههاي غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايد. مركز در حال پياده سازي استاندارد بين المللي ISO 17025  است. 

اين مركز يكي از معدود مراكزي است كه باقيمانده سموم وآلاينده هاي آلي با دقت بسيار بالا و با بهره گيري از پرسنل متخصص، مجرب و آموزش ديده و دستگاههاي كاملا تخصصي و مدرن در نمونه هاي مختلف از جمله آب، پساب، خاك، ميوه و سبزيجات، غلات و حبوبات، بافت زنده و نمونه هاي بيولوژيكي در اسرع وقت و با كمترين هزينه انجام مي­دهد. 

1- اندازه گيري باقيمانده سموم وآلاينده هاي آلي با استفاده از دستگاههای
GC-MS, GC-ECD, GC-FID, GC-FPD,HPLC,
2-   اندازه­گيري آلاينده هاي فلزي با دقت بسيار بالا با استفاده از دستگاههای
  GF-AAS, Air-Acetylene FAAS, Nitrous oxide- Acetylene FAAS
3-  اندازه گيري آنيونها (نيترات، سولفات، فسفات و... ) با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتري UV-Visible DR500
4-  شناسايي و تعيين ساختار تركيبات پليمري و بررسي و اندازه گيري برخي از تركيبات آلي با استفاده از جديد ترين و مدرن ترين دستگاه اسپكتروفتومتري FT-IR مدل Vertex بروكر آلمان مجهز به سل ATR سل مايع و جامد
5-  اجراي طرحهاي پژوهشي در زمينه بهينه سازي روشهاي استخراج و اندازه گيري مواد (چاپ چندين مقاله در نشريات علمي نمايه شده در ISI و ارائه در سمينارهاي ملي و بين المللي)
6-    اجراي طرحهاي پژوهشي در زمينه مواد روشهاي بررسي ميزان حضور آلاينده ها در محيط زيست و مواد غذايي و...
7-   تدوین استانداردهای ملی ویژگیها و روشهای آزمون مواد غذایی و سایرکالاها
8-   برگزاری دوره­های آموزشی در زمینه مهارتهای آزمایشگاهی وکارگاههای تخصصی دستگاهها
موارد قابل ارائه :
نمونه سازي
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
تضمين كيفيت
مشاوره
آزمايش و اندازه گيري
تدوين استاندارد
آموزش
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved