1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فناوري اطلاعات>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت و برنامه ريزي>
 
گزارش وضعيت علم و فناوري ايران

در گزارش اول، در ابتدا مختصراً به وضعیت علم و فناوری از منظر اسناد بالادستی پرداخته شده است. در این قسمت تلاش شده است تا به شکلی اجمالی، به بررسی اسنادی همچون مجموعه اسناد برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ی کشور، نقشه‌ی جامع علمی کشور، سند چشم انداز بیست ساله‌ی ایران 1404 و چند سند دیگر پرداخته شده و بخش‌های مرتبط با حوزه‌ی علم و فناوری استخراج شود. در ادامه، سعی گردیده تا با ارائه‌ی آمار و اطلاعات مرتبط با مهمترین شاخص‌های علم و فناوری کشور، تصویری از وضعیت موجود این حوزه ترسیم گردد. مجموعه شاخص‌هاي شناسایی شده در حوزه علم و فناوري به چهار دسته‌ی شاخص‌هاي منابع انساني، شاخص‌‌های مالی، شاخص‌هاي زيرساختي و شاخص‌هاي خروجي‌هاي علم و فناوري تقسیم شده‌ است و سپس در فصلی با عنوان شاخص‌های ترکیبی، شاخص‌های سرانه و اثربخشی فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌ی علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است.

موارد قابل ارائه :
خدمات تحقيق و توسعه
پايش
برنامه ریزی راهبردی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved