1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>كودهاي بيولوژيك >
مهندسي و علوم>محيط زيست>
 
مدیریت پسماند

زمینه های فعالیت و تحقیق
  • مطالعات و طرح های مربوط به مواد زائد جامد شهری و روستایی و پسماندهای صنعتی خطرناک و بیمارستانی در سطح استان و کشور
  • مکانیابی جایگاههای دفع (دفن بهداشتی و مهندسی) مواد زائد جامد شهری، صنعتی و... .
  • تحقیقات در زمینه انتخاب گزینه های مناسب مدیریت مواد زائد جامد و ارائه راهکارها
  • مطالعات کنترل آلودگی انواع  زباله سوزهای شهری، صنعتی و بیمارستانی


برخی از تحقیقات و پروژه های انجام شده :
  • مکان یابی دفن مواد زاید خطرناک در استان گیلان با استفاده از GIS
  •  بررسی وضعیت زباله های درمانی استان گیلان
  • مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری شهرستان سمنان
  • طراحی محل دفن زباله شهرستان های رستم آباد ، منجیل ، لوشان ، توتکابن و رودبار  ولنگرود
  • طرح جامع مدیریت زباله های روستایی استان گیلان

                               طراحی محل دفن زباله رستم آباد
                      
 

                                    مدیریت پسماند و تبدیل مواد شهری شهرستان سمنان

 

 كارگاه هاي آموزشي

•مديريت پسماندهاي جامد شهري (براي شهرداريها در گيلان، مازندران و گلستان)
•تحليل كمي و كيفي و بررسي منابع توليد زباله
•دستورالعمل هاي بهداشتي و محافظتي

 

موارد قابل ارائه :
طراحي مفهومي
طراحي پايه
طراحی تفضیلی
نمونه سازي
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
نظارت
تدوين استراتژي
ارائه راه حل
مشاوره
آموزش
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده محیط زیست
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved