1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>سیستم های الکتریکی>
حمل ونقل ريلي> تجهيزات برقي>
 
تعمير و بازسازي موتور تراکشن D77

مشخصات فنی :

   ولتاژ : 600 ولت

   جریان نامی : 1050 آمپر

   قدرت : 534 کیلو وات

   دور موتور : 1500 دور بر دقیقه
 

تاکنون تعمیر و بازسازی روتور بیش ازدهها دستگاه

به سفارش نیرو کشش راه آهن انجام شده است.

 

موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
نمونه سازي
مديريت پروژه
كنترل پروژه
راه اندازي
تعمير
نگهداري
ارتقا
آزمايش و اندازه گيري
خدمات مهندسی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد خواجه نصیرالدین طوسی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved