1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>عمران، معماری و برنامه ريزي شهری>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت شهري >
 
ساختمانهاي صنعتي
سيلوي 70000 تني گندم خليج فارس
 
  
: پروژه هاي ديگر 
 
خدمات نظارت عاليه و كارگاهي جايگاه هاي CNG سراسر كشور .

نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی شرکت گاز خراسان رضوی .

نظارت کارگاهی بر احداث کمپ بیدخون منطقه عسلویه .

طرح و نظارت بر اجرای سیلوی 70000 تنی فلزی گندم خلیج فارس .

طرح جامع و مدیریت ساخت کارخانه تولید گیربکس میانه .

طرح و نظارت بر اجرای کارخانه مجتمع صنایع غذایی اصفهان .

طرح و مدیریت ساخت توسعه کارخانه نیرو محرکه واقع در شهر صنعتی البرز (قزوین).

طرح توسعه سیلوی بیرجند از 5000 تن به 15000 تن .

طرح توسعه سیلوی سبزوار از 12000 تن به 22000 تن .

طرح و نظارت بر اجرای توسعه سیلوی زاهدان از 5000 تن به 13000 تن .

طرح و نظارت بر اجرای سیلوی گناباد با ظرفيت 10000 تن .

طرح سیلوی مجتمع بندری شهید رجایی با ظرفیت 150000 تن.

موارد قابل ارائه :
طراحي مفهومي
طراحي پايه
طراحی تفضیلی
مديريت پروژه
نظارت
مشاوره

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
شركت مهندسين مشاور فجر توسعه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved