1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>محيط زيست>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد ويژه>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد فعال سطحی>
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد شيميايي مورد نياز صنعت نفت >
 
سنتز نانو فتوکاتالیستها و کاربرد آنها در صنعت

 

       توانمندی:

توانایی سنتز و ا صلاح خواص نانوفتوکاتالیست ها

  • تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از روش تجزیه نانوفتوکاتالیستی

       پروژه ‏هاي انجام شده :

  • ا-سنتز نانوذرات TiO2 وتثبیت آن روی نانو رس
  • 2-استفاده از تجزیه نانوفتوکاتالیزوری در تصفیه پساب پالایشگاهی
  • 3-طراحی و ساخت سیستم پایلوت تصفیه نانوفتوکاتالیستی پساب پالایشگاه کرمانشاه
  • 4-مطالعه روش های سنتز نانوفتوکاتالیت ها و کاربرد آنها در صنایع مختلف
  • 5-بهینه سازی تجزیه و حذف لکه های نفتی از محیط های آبی و خاکی با استفاده از نانوکامپوزیتهای سنتز شده پلی آنیلین اکسید روی و پلی آنیلین- دی اکسید تیتان

 

      مقالات ارائه شده :

 -         مقالات فارسی :

  • فاطمه شاهرضایی، نسیم صنیعی، کاربرد نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف بنزالدهید از پساب پالایشگاهی،اولین همایش منطقه ای یافته های نوین مهندسی شیمی،ایران-کرمانشاه،پاییز 89.
  • -        مقالات لاتین :  

·         F.Shahrezaei ,Y mansouri ,A.A.L Zinatizadeh , Process modeling and kinetic evaluation of petroleum refinery wastewater treatment in a photocatalytic reactor using TiO2 nanoparticles , Powder Technology 221 (2012) 203-212.

 ·         F.Shahrezaei , A.Akhbari, A.B rostami ,Photodegradation and removal of phenol and phenolic derivatives from petroleum refinery wastewater using nanoparticles of TiO2,International journal of energy and environment, 3(2) ,2012.

       ·         J.Saien, F.Shahrezaei, Organic pollutant removal from petroleum
       refinery wastewater with nanotitania photocatalyst and UV light
      emission,
International journal of photoenergy ,Vol 2012, 5 pages.
      ·         Shahrezaei F,khanahmadi M, rostami A, Degradation and removal of 
      naphtalene  from the refinery wastewater by nanoparticles of TiO2 , Research
      Journal Of Chemistry and Environment ,15(2) 387-392(2011).
 ·         Shahrezaei F,khanahmadi M, Sanei N , Degradation and removal of           BTEX        components from the refinery wastewater by nanoparticles of TiO2 , Research Journal Of Chemistry and Environment ,proceeding of ICCE , 334-337( 2009) .
 
·         J.Saien, F. Shahrezaei, ·         Shahrezaei F, Khanahmadi M, Kinetic modeling of photocatalytic degradation of Direct Blue 86 in UV/Tio2 process.15th Iranian seminar of organic chemistry, Kermanshah. Iran , agust 2008.·         Saien J

,
Shahrezaei F, Khanahmadi M, Photocatalytic pollutant removal from petroleum refinery wastewater with Tio2 nanoparticles,13th Iranian national chemical Engineering Congress &1th International Regional Chemical and Petroleum Engineering Congress,Kermanshah,Iran,25-28 Octobr 2010.

*      مشتریهای محصول/خدمات :

·         واحدهای صنعتی دارای پسابهای صنعتی

·         صنایعی که نیاز به سنتز و استفاده از فوتوکاتالیستها را دارند

 

*      موارد قابل ارائه  :

·          خدمات تخصصی مواد شیمیایی و معدنی

·         طراحی سیستم های پایلوت تجزیه فتوکاتالیستی

·         سنتز نانوذرات فوتوکاتالیست

 
 

موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
دانش فني
تدوين استاندارد
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved