1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>اپتيك>قطعات و سيستم های اپتيكي جهت معاینه و درمان چشم>
سوال
  عدسی های ویتراکتومی
 سیستم اپتیکی میکروسکوپ اتاق عمل (MOPR)
 لنز مورد استفاده در جراحی چشم
 تلسکوپ بینایی کم
 لنزومتر
 عدسیهای دستگاه چهار آینه
  سيستم اپتيكي د‌ستگاه چارت پروژكتور
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved