1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
صنعت نفت>مواد مورد نياز صنعت نفت >
سوال
  آلوميناي فعال كروي
 تری کلسیم فسفات
 ـ تثبیت کننده FC و HS(برای کارخانجات پلی استايرن)
 گلیسرول مونو استئارات
 افزایه کنترل کننده کاهش سیال سیمان حفاری
 هم ترازکننده های سیلیکونی
 فوم فلزی سلول باز
 كاتاليست هيدرو دي سولفوريزاسيون
 دي امولسيفاير
 DRA ماده كاهنده افت فشاردرخطوط لوله نفت
 سیلیکاژل اندیکاتوردار غیر کبالتی ایمن
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved