1396/09/26
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد فعال سطحی>
سوال
 سوربيتان استرهاي 20، 60 و 80
 سولفوساکسینات
 لورامید و سوپرآمید
 کوکو آمیدو پروپیل بتائین
 سلنيوم سولفايد گريد دارويي
 سیلیکاژل اندیکاتوردار غیر کبالتی ایمن
 کاتالیست هیدرو دسولفوراسیون
 سیلیکای رسوبی موردمصرف در صنایع لاستیک سازی
 سیلیکاآلومینای کروی مقاوم در برابرآب
  سنتز نانو فتوکاتالیستها و کاربرد آنها در صنعت
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved