1396/09/26
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد شيميايي مورد نياز صنعت نفت >
سوال
  آلوميناي فعال كروي
 تری کلسیم فسفات
 ـ تثبیت کننده FC و HS(برای کارخانجات پلی استايرن)
 گلیسرول مونو استئارات
 افزایه کنترل کننده کاهش سیال سیمان حفاری
 هم ترازکننده های سیلیکونی
 كاتاليست هيدرو دي سولفوريزاسيون
 DRA ماده كاهنده افت فشاردرخطوط لوله نفت
 کاتالیست هیدرو دسولفوراسیون
 سیلیکاآلومینای کروی مقاوم در برابرآب
  سنتز نانو فتوکاتالیستها و کاربرد آنها در صنعت
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved