1396/09/26
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>مواد ويژه>
سوال
 آزودی کربن آمید
 هگزا متا فسفات
 نیو فتالیمید
 Sodium Fluorophosphate
 سولفو بنزآمید
 سولفوریل کلراید (تولید نیمه صنعتی)
 سولفاتیازول
 فراورده های ژل - پل
 ترکیب های ضد چسبندگی غیر سمی
 دي امولسيفاير
 سلنيوم سولفايد
 DRA ماده كاهنده افت فشاردرخطوط لوله نفت
  سنتز نانو فتوکاتالیستها و کاربرد آنها در صنعت
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved