1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>بيوتكنولوژي>بیوتکنولوژی در صنايع نفت>
سوال
 تهیه فلور میکروبی مناطق نفتی و بررسی ارتباط پراکنش آن‌ها با میزان آلودگی‌های هیدروکربنی موجود در آن مناطق
 زيست پالايي پسماندهاي گل حفاري پايه روغني
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved